De eerste Nederlandse vangsten van Limotettix atricapillus en Zygina griseombra worden beschreven. Limotettix atricapillus is in haar hele areaal een zeldzame maar kenmerkende soort uit oligotrofe veenmoerassen. De op haagbeuk levende dwergcicade Z. griseombra heeft een beperkte Noordwest-Europese verspreiding. Van beide soorten wordt de biologie besproken. Ook collectiemateriaal van Verdanus orientalis en Paradorydium wordt geanalyseerd. Op basis van morfologie, uitgebreide veldinventarisaties en de ecologie van deze soorten wordt geconcludeerd dat zij niet in ons land voorkomen.