De spinnenfamilie Sparassidae heeft in Nederland slechts één inheemse vertegenwoordiger. Daarnaast zijn er enkele adventieve soorten gemeld. In deze bijdrage voeren wij nieuwe geïmporteerde soorten op. Eusparassus dufouri is een grote, fraaie spin, afkomstig uit het mediterrane gebied. Het is een nachtactieve soort die door snel te rennen prooien overrompelt. In zowel 2014 als 2016 is een individu in Nederland gevonden en bij de auteurs van dit artikel terecht gekomen. Importen van Micrommata ligurina en Olios argelasius, die beide ook van oorsprong uit het Middellandse Zeegebied komen en eerder al op internet gemeld waren, worden hier ook kort behandeld.