Het Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia axyridis, is een effectieve natuurlijke vijand voor de bestrijding van bladluizen en andere plaaginsecten. Dit lieveheersbeestje is gemakkelijk te kweken omdat het veel eieren legt, kan overleven op alternatief voedsel en bij lage temperaturen, en geen obligate diapauze heeft. Nadat het lieveheersbeestje als biologische bestrijder was geïntroduceerd, heeft het zich gevestigd en in korte tijd verspreid in Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika. Harmonia axyridis kan bladluizen goed onder controle houden, maar gaf ook problemen, zoals negatieve effecten op fruitproductie, menselijke gezondheid en op insectensoorten waartegen het lieveheersbeestje niet doelbewust was ingezet. Inmiddels wordt H. axyridis beschouwd als een invasieve soort. Harmonia axyridis heeft veel kenmerken waarvan wordt aangenomen dat deze bijdragen aan diens invasieve succes. Allereerst worden in dit artikel de biologie, de eigenschappen als biologische bestrijder, de verspreiding en de neveneffecten van H. axyridis besproken. Vervolgens worden de mogelijke oorzaken en gevolgen van de vestiging en snelle verspreiding van H. axyridis in Nederland beschreven. Op basis van die gegevens kan geconcludeerd worden dat de huidige situatie in Europa mogelijk niet een evenwichtssituatie is, maar een overgang naar een nieuwe situatie waarin inheemse soorten weliswaar sterk in aantal afgenomen zijn, maar toch niet uitsterven.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb