Laboulbeniales zijn obligaat ectoparasitaire schimmels (Ascomycota, Pezizomycotina) met Arthropoda als gastheren. Naar schatting zijn er 15.000 tot 75.000 soorten, waarvan er zo’n 2.100 beschreven zijn. Zeven soorten, in de geslachten Hesperomyces (6) en Laboulbenia (1), hebben lieveheersbeestjes (Coleoptera, Coccinellidae) als gastheer. Dit artikel geeft een korte bespreking van de biologie en ecologie van Laboulbeniales en de geschiedenis van het Laboulbeniales-onderzoek in Nederland. De verzamelde kennis wordt gegeven betreffende Hesperomyces virescens, een parasiet van lieveheersbeestjes die gekend is van 20 geslachten verdeeld over vijf subfamilies. De morfologie en de ecologie van deze schimmel worden besproken. Recent moleculair onderzoek toont aan dat deze schimmelsoort eigenlijk bestaat uit een aantal cryptische soorten die morfologisch nauwelijks of niet van elkaar te onderscheiden zijn. Deze cryptische soorten blijken echter gespecialiseerd te zijn op specifieke gastheersoorten. Op basis van de literatuur en originele data wordt een wereldwijd overzicht gegeven van het gastheerspectrum van het Hesperomyces virescens ‘soortencomplex’. Belangrijke inzichten betreffende de gastheerspecificiteit worden besproken en een stand van zaken betreffende Hesperomyces virescens en ‘hoofdgastheer’ Harmonia axyridis in Nederland wordt gegeven.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb