Populaties van het lieveheersbeestje Cynegetis impunctata, een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna, werden in 2014 en in 2015 ontdekt in twee provincies in het noorden van het land. Op de talrijke vindplaatsen in de gemeenten Hellendoorn (Overijssel) en Weststellingwerf (Friesland) blijkt de soort gemakkelijk in grote aantallen gesleept te kunnen worden langs de oevers van grotere lijnvormige wateren als genormaliseerde laaglandbeken, riviertjes en kanalen. De soort wordt voornamelijk aangetroffen op de hogere delen van taluds van dijken en wegbermen. De fytofage C. impunctata leeft hier van breedbladige grassen zoals Dactylis glomerata. De ongevleugelde soort kan tijdens maaiwerkzaamheden en hoog water via het water, afhankelijk van de stroomsnelheid, over kortere of grotere afstanden getransporteerd worden. Cynegetis impunctata heeft een univoltiene levenscyclus. Op deze aspecten wordt in het artikel verder ingegaan en er wordt aandacht geschonken aan herkenning en areaal van de soort.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb