In 2015 en 2016 zijn de stad Roermond en het op enkele kilometers afstand gelegen natuurgebied de Meinweg onderzocht op het voorkomen van ‘grote lieveheersbeestjes’. Daarbij zijn 30 soorten aangetroffen. De gebruikte methode en onderzoeksintensiteit waren grotendeels hetzelfde waardoor het mogelijk is de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Zes soorten komen uitsluitend op de Meinweg voor. Dit wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van heidevelden en naaldhoutbossen in de stad. Daarentegen is er maar één soort exclusief in Roermond aangetroffen. Wel blijkt een twaalftal soorten lieveheersbeestjes een duidelijke voorkeur voor de stad te hebben boven een natuurgebied. Geconcludeerd mag worden dat de stadsnatuur voor lieveheersbeestjes een interessante biotoop vormt

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

R.W. Akkermans. (2017). Een vergelijking tussen de lieveheersbeestjesfauna van de stad Roermond en het natuurgebied de Meinweg (Coleoptera: Coccinellidae). Entomologische Berichten, 77(3), 140–146.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb