De verspreiding van de invasieve exoot Aproceros leucopoda in ons land is in beeld gebracht voor de periode 2014-2016. De soort bleek eind 2016 aanwezig te zijn in West-Brabant, Zeeland en Limburg op plaatsen waar in 2014 zonder succes was gezocht. Ook in het noorden van het land is de soort op veel plaatsen aangetroffen in 2015-2016, maar vanwege het ontbreken van gegevens uit 2014 is het onzeker of het hier een uitbreiding betreft. Aproceros leucopoda blijkt in april-mei te starten met een lage populatiedichtheid. Als gevolg van vier tot vijf opeenvolgende generaties per jaar neemt de dichtheid van mei tot september vrijwel exponentieel toe.