Formica lemani is een wijdverspreide soort in het Palearctische gebied. Zij is goed aangepast aan het leven in koudere streken. In Nederland was de soort niet bekend, maar in België is zij in 1990 bij Gemmenich, vlak bij de grens met Zuid-Limburg, gevonden. Tijdens een gerichte zoekactie in het dichtbij gelegen Schimperbosch (Vijlenerbossen) vonden we een nest van deze mierensoort. In dit artikel melden we F. lemani nieuw voor Nederland, beschrijven we de vindplaats, geven we het onderscheid met F. fusca en beschrijven we de relaties met andere mieren.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb