In de Vijlenerbossen is in 2016 een mannetje van de goudlijnbladroller (Celypha aurofasciana) op licht gevangen. De laatste waarneming van deze soort in Nederland dateert van 1888. We gaan eerst in op het voorkomen in Nederland in de 19e eeuw. Daarna komen de kenmerken, biologie en de actuele verspreiding van deze bladroller in Europa aan de orde. Ten slotte stellen we de vraag waar de vlinder vandaan komt. Ook kenmerken, biologie en verspreiding worden besproken. Hoewel de soort in Europa wijd verbreid is, is ze zeldzaam en wordt ze slechts sporadisch waargenomen. In het zuiden van België is de vlinder recent op verschillende plaatsen opgedoken.