In juni, augustus en september 2016 werden op een tweetal plekken in Zuid-Limburg vier exemplaren aangetroffen van Caloptilia honoratella, een mineermot van de familie van de steltmotten (Gracillariidae). De soort was bekend uit het aangrenzende Nordrhein-Westfalen, maar was in de Benelux niet eerder waargenomen. Het is een soort met een opmerkelijke historie. Na de beschrijving in 1914 zijn er slechts twee waarnemingen in de 20e eeuw. Sinds de eeuwwisseling komen er ineens meldingen uit tien verschillende landen. Toch blijft de soort uitermate zeldzaam. Vondsten betreffen steeds een of enkele exemplaren. In dit artikel wordt ingegaan op de kenmerken en de biologie van deze soort. Verder wordt aandacht besteed aan de actuele verspreiding in Europa, aan de zoögeografische interpretatie daarvan, en aan de vraag of de snelle toename van het aantal vindplaatsen duidt op recente areaaluitbreiding.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb