Zeven soorten bladwespen van de subfamilie Allantinae (familie Tenthredinidae) worden hier als nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld, te weten Apethymus apicalis, A. cereus, Allantus basalis, Empria excisa, E. parvula, E. magnicornis en Monostegia nigra. De aanwezigheid van Apethymus apicalis, Allantus basalis en Empria parvula kon worden verwacht, maar gezien het kleine aantal huidige vindplaatsen kan niets over de talrijkheid in ons land worden gezegd. Bij Apethymus cereus en Empria magnicornis gaat het om recent afgesplitste soorten die vermoedelijk relatief algemeen zijn. De situatie voor Empria excisa is onduidelijk, aangezien de enige uit de literatuur bekende voedselplant, knolspirea, in ons land vrijwel nergens voorkomt. Monostegia nigra kan worden beschouwd als exoot, aangezien de soort van nature alleen in Zuidoost-Europa voorkomt en zich bij ons vermoedelijk alleen kan handhaven in tuinen waar de voedselplant puntwederik groeit. Voor de vier inlandse soorten van Apethymus wordt een determinatietabel gegeven, inclusief de beschrijving van een zwarte kleurvorm van Apethymus cereus. In totaal zijn nu 52 soorten Allantinae uit ons land bekend.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb