Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787) wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. In 2014 zijn zowel te Finsterwolde als te Haren, beide gelegen in de provincie Groningen, twee vlinders gevonden. In 2015 is de soort opnieuw te Finsterwolde waargenomen, alsmede op nog twee nieuwe locaties in de provincie Groningen en daaraan is in 2016 nog een derde toegevoegd. Tot de millenniumwisseling was de soort nog onbekend uit een groot gedeelte van continentaal Noordwest-Europa. Sedertdien zijn delen van Noordwest-Duitsland (Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein) en Denemarken (Jutland) vanuit oostelijke richting gekoloniseerd. Deze areaalgrensverschuiving wordt in dit artikel nader toegelicht. Voorts worden de adulten en onvolwassen stadia beschreven. Ook wordt de levenswijze besproken en de familie Roeslerstammiidae geïntroduceerd, waarbij een overzicht wordt gegeven van de historische taxonomie van deze familie.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

S. Bontsema, L. Bot, & J.H. Kuchlein. (2017). Roeslerstammia erxlebella (Lepidoptera, Roeslerstammiidae), een nieuwe soort en een nieuwe familie voor de Nederlandse fauna. Entomologische Berichten, 77(5), 261–267.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb