Tussen april en september 2015 heeft de auteur samen met zijn vrouw de spinnen uit de leembossen van Het Groene Woud geïnventariseerd. Het Groene Woud omvat alle natuurgebieden tussen de steden ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Wij hebben ons beperkt tot delen van De Mortelen, De Scheeken en De Geelders. Dit onderzoek heeft 179 soorten opgeleverd waaronder vijf soorten die nieuw zijn voor NoordBrabant. In dit artikel wordt wat meer aandacht besteed aan de landelijk zeldzame Gibbaranea bituberculata en regionaal zeldzame Argyroneta aquatica. We hebben ook vier geparasiteerde spinnen gevangen en konden hieruit vier soorten sluipwespen kweken.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb