Carabus violaceus purpurascens is een in Nederland tamelijk wijdverbreide ondersoort die plaatselijk talrijk kan zijn, met name op de Veluwe, in de Achterhoek en in Zuid-Limburg. Tot nu toe leek deze vorm bij ons de enige vertegenwoordiger van het C. violaceus-complex te zijn. Recent (2013) is echter ook een populatie van de nominaatvorm C. v. violaceus aangetroffen in Zuidoost-Drenthe. Een tweede opmerkelijke vondst betreft Carabus convexus. Vroeger kwam deze soort op diverse locaties in ZuidLimburg voor. De laatste vondst in het mergelland dateert van 1981, maar in 2007 is opnieuw een exemplaar gevonden, in het Rijk van Nijmegen. Een bemonstering met bodemvallen in 2016 toonde aan dat daar een populatie voorkomt. Beide waarnemingen worden hier besproken en de taxonomische status van de eerste wordt aan de orde gesteld.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb