Tijdens collectieonderzoek aan Ocys harpaloides (schorspriemkever) en Elaphropus parvulus (zwart knotje) werden twee soorten loopkevers gevonden die tot nu toe niet uit Nederland bekend waren. Een groot deel van de exemplaren van O. harpaloides bleek tot O. tachysoides (moerasschorspriemkever) te behoren, een soort die recent is afgesplitst. Tussen het materiaal van Elaphropus parvulus stonden twee oude exemplaren van E. walkerianus (bosknotje). Een derde niet eerder gemelde soort, Bembidion latinum (zuidelijke priemkever), is waarschijnlijk wel een echte nieuwkomer voor de Nederlandse fauna. In dit artikel geven we de onderscheidende kenmerken en een voorlopig overzicht van de verspreiding en de habitat van deze soorten wordt gegeven.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb