In het weekend van 1, 2 en 3 juli 2011 is door leden van de secties Snellen en Ter Haar van de NEV samen met de Stichting Koekeloere een vlinderexcursie gehouden in het Nationaal Park De Meinweg (Limburg). Op de eerste avond hebben de deelnemers hun lichtvanginstallaties in een rij geplaatst in het beekdal van de Boschbeek, aan de noordrand van het gebied. De vegetatie verandert gaande van de bron stroomafwaarts en het doel was om te zien of dit ook correleert met een veranderende nachtvlinderfauna. De resultaten laten zien dat de soortensamenstelling tussen locaties sterk verschilt, zelfs voor locaties die dicht bij elkaar liggen. Ook op locaties met een vergelijkbare begroeiing is de faunistische overeenkomst opvallend klein. Een duidelijk verschil in soortensamenstelling tussen beneden- en bovenstroomse delen van het gebied is niet gevonden. Wel is duidelijk geworden dat De Meinweg een rijke en gevarieerde nachtvlinderfauna herbergt. In dit artikel wordt een aantal zeldzame en nieuwe soorten voor het gebied gemeld.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

E. van Asseldonk, H. Hunneman, & M.C.R. Franssen. (2016). Verslag van de excursie van de NEV-secties Snellen & Ter Haar op 1 tot en met 3 juli 2011: Lepidoptera in Nationaal Park De Meinweg. Entomologische Berichten, 76(4), 131–145.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb