In verschillende tuinen en veranda’s in België en Nederland werd samen met de aankoop van struikmargrieten de ooglapmot Bucculatrix chrysanthemella geïntroduceerd. In België werd de soort in 2013 te Mechelen gevonden en ze kon zich gedurende de daarop volgende zachte winter in de vrije natuur handhaven. Dankzij de ontwikkeling van een vrij grote populatie op één enkele plant werd de associatie met de waardplant struikmargriet duidelijk. De soort blijkt ook al eerder in België én Nederland te zijn waargenomen.