Dit artikel geeft alle ontwikkelingsstadia van Lonomia electra (Saturniidae) in gevangenschap weer, van eitje tot vlinder, en streeft er naar om de ontoereikende kennis van het geslacht Lonomia aan te vullen. Lonomia electra is meerdere generaties lang gekweekt in gevangenschap, waarbij ontwikkelingsduur van verschillende levensstadia, gedrag, morfologische eigenschappen, en kweekomstandigheden zijn gedocumenteerd. Ondanks de grote medische significantie van de soorten onder dit geslacht zijn de algemene biologie en ontwikkelingsstadia van deze soorten in vele gevallen ontoereikend beschreven. Van enkele soorten binnen dit geslacht is bekend dat de toxinen uit de giftige stekels van de rups hemotoxische effecten in menselijke slachtoffers kunnen vertonen. Door de cyclus van de soorten in het geslacht Lonomia individueel in kaart te brengen, zal vervolgonderzoek naar de toxicologische eigenschappen per soort vergemakkelijkt worden.