Het areaal van de exotische Amerikaanse spoorcicade Prokelisia marginata breidt zich in snel tempo uit langs de Europese kusten. In 2010 is deze soort voor het eerst in Nederland verzameld. In dit artikel maken we melding van de momenteel bekende verspreiding in Nederland en langs de Duitse Waddenzee. Prokelisia marginata kan in zeer grote dichtheden voorkomen en kan daardoor mogelijk invloed hebben op haar waardplant Engels slijkgras (Spartina anglica). De biologie van P. marginata wordt besproken. Een overzicht wordt gegeven van de pogingen in de VS tot biologische bestrijding van Spartina met P. marginata.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

C.F.M. Bieman, & R. van Klink. (2016). De slijkgrascicade Prokelisia marginata: een Amerikaanse spoorcicade in Nederland (Homoptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae). Entomologische Berichten, 76(6), 218–225.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb