In Nederland is er maar een klein aantal vlindersoorten waarvan de rupsen leven op varens. Aan deze kleine groep ‘varenvlinders’ kunnen we één nieuwe soort toevoegen. In dit artikel wordt een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna gemeld: Psychoides verhuella, het tongvarenvretertje. In 2014 zijn vlinders en vraatsporen aangetroffen in Bergen (provincie Noord-Holland). De soort voedt zich oligofaag op varens en werd vernoemd naar Ver Huel, de pionier in het onderzoek naar microlepidoptera in Nederland.