Voor het tweede opeenvolgende jaar kan een nieuwe vlindersoort voor de Nederlandse fauna gemeld worden uit de provincie Fryslân. Op 19 juli 2014 werd het eerste exemplaar van Eucarta virgo (Treitschke) op licht gevangen op de Delleboersterheide bij Oldeberkoop. De vlinder komt voor in Oost-Europa, maar breidt zich de laatste decennia uit in westelijke en noordelijke richting. De soort is inmiddels bekend uit Scandinavië en werd in 2014 ook waargenomen in Engeland. De waargenomen exemplaren van E. virgo in Fryslân en Engeland hebben ongetwijfeld geprofiteerd van de weersomstandigheden, die in juli gunstig waren voor trekvlinders uit oostelijke richting