In 2014 werd de zaadkever Bruchidius siliquastri in Kerkrade voor het eerst in Nederland aangetroffen. Deze keversoort is beschreven op basis van Zuid-Franse dieren, maar is waarschijnlijk afkomstig uit China. Hij leeft op inheemse judasbomen in Zuid-Europa en elders op sierbomen in tuinen en plantsoenen. Deze soort breidt zich in Europa snel uit. Van de zeldzame soorten Cassida hemisphaerica, C. murraea, C. sanguinosa, Chrysolina limbata, Colaphellus sophiae, Longitarsus nigerrimus, L. aeruginosus, Smaragdina aurita en Dibolia occultans worden recente vondsten beschreven. Van de laatste soort worden tevens kenmerken van de larve gegeven die het onderscheid met de larven van andere Dibolia-soorten mogelijk maakt. Van Psylliodes cucullata wordt de vondst van een zeldzaam macropteer individu beschreven. Cassida rufovirens en Psylliodes hyoscyami worden geschrapt voor de Nederlandse fauna.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb