In het eerste deel van Entomologische Berichten maakte J.Th. Oudemans melding van ongedetermineerde bronswespen (Chalcidoidea) uit een nest van een Megachile-bij. Sindsdien zijn er wereldwijd 61 Chalcidoideasoorten bekend van 42 Megachile-soorten. In Nederland is de melding van Oudemans de enige tot nu toe van Chalcidoidea uit Megachile-nesten. Op grond van vondsten in het buitenland verwachten we zeventien van de 1133 uit Nederland bekende Chalcidoidea-soorten op zes van de zestien uit Nederland bekende Megachile-soorten in ons land te kunnen aantreffen.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb