Er worden atlassen gemaakt over diergroepen waarvan de soorten fylogenetisch aan elkaar verwant maar ecologisch divers zijn. Het behoud van ecologische diversiteit is het uitgangspunt voor het streven naar het behoud van zowel bedreigde soorten als van natuurterreinen. De atlassen vervullen hierbij de rol als naslagwerk, waarin beknopt de vergaarde ecologische kennis over de soorten samengevat wordt. Maar gelet op de vele manieren waarop deze kennis een rol speelt, is het van groot belang dat aandacht besteed wordt aan de toegankelijkheid en hanteerbaarheid van de te boek gestelde kennis voor niet ingewijde personen die zorg moeten dragen voor de toepassingen in de praktijk. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van het huidige type ontwerp dat voor deze atlassen gehanteerd wordt en van een nieuw type ontwerp dat naar mijn mening overzichtelijker is en uitnodigt voor nader onderzoek en het samenstellen van interessante verhalen. De heidevlinder (Hipparchia semele) en de kleine heidevlinder (H. statilinus) zijn hier gekozen als voorbeelden ter toelichting, waarbij duidelijk wordt dat de heidevlinder beter toegerust is voor een leven onder onvoorspelbaar veranderende omstandigheden.