Malariamuggen zijn koudbloedige (ectothermische) organismen. Daarom zijn processen zoals de groei van zowel de mug als de malariaparasiet in de mug voor een groot deel afhankelijk van de temperatuur van de directe omgeving. In malariarisicomodellen gebruiken we nog vaak de gemiddelde (vaak maandelijkse) temperatuur. Maar de temperatuur in het veld kan aanzienlijk schommelen. Verschillen tussen de dagelijkse minimum- en maximumtemperatuur van 12-16 ° C zijn vrij normaal in Afrika. Wanneer de temperatuur schommelt rond een lage gemiddelde temperatuur kunnen processen zoals ontwikkeling versnellen, terwijl natuurlijke temperatuurschommelingen rond een hoge gemiddelde temperatuur juist de ontwikkeling vertragen. Dit betekent dat we momenteel het risico op malaria onderschatten in koele gebieden, maar overschatten in warme gebieden