In het eerste deel van de Entomologische Berichten besteedt Arie Brants in 1904 aandacht aan de door Staatsbosbeheer in 1903 uitgebrachte plaat ‘Insecten schadelijk voor naaldhout’. Deze lepidopteroloog bespreekt de nachtvlinders van de plaat en voegt hier nog twee soorten nachtvlinders aan toe die volgens hem niet hadden mogen ontbreken. De drie keversoorten die op deze plaat worden beschreven laat hij buiten beschouwing. Wij beschrijven in dit artikel hoe sommige van deze insecten nog steeds als de meest schadelijke in de Europese bosbouw worden beschouwd, maar in Nederland nauwelijks meer een rol spelen. Ook bespreken wij hoe veranderend bosbeheer en veranderend klimaat een verschuiving van plagen liet zien. Tot slot beschrijven we hoe veranderende inzichten en een grotere aandacht voor natuur er voor zorgen dat insecten die op bomen leven steeds minder als een potentiële plaag worden gezien en steeds meer als een essentieel onderdeel van het ecosysteem.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb