De laatste jaren zijn er veel exotische snuitkevers gemeld, die via transport van plantenmateriaal ons land hebben weten te bereiken en die zich nu, vooral in het stedelijk groen, gevestigd hebben om nooit meer te vertrekken. Deze snuitkevers behoorden allemaal tot het genus Otiorhynchus. In deze bijdrage moeten we helaas wederom een exotische snuitkever melden. Dit keer gaat het om een Phyllobius-soort, namelijk P. pilicornis. De soort is aangetroffen op diverse locaties in het westen van Nederland, zowel in het stedelijk groen als in natuurgebieden. Phyllobius pilicornis is polyfaag en parthenogenetisch. Dat laatste is opvallend want van het genus Phyllobius waren nog geen soorten met aseksuele populaties bekend. De meeste parthenogenetische snuitkevers zijn bovendien vleugelloos, terwijl P. pilicornis macropteer is en goed kan vliegen.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

T. Heijerman, & S. Hellingman. (2015). Phyllobius pilicornis, een nieuwe exoot voor Nederland en een bijzonder geval van geografische parthenogenese (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Berichten, 75(3), 110–117.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb