In het tweede deel van Entomologische Berichten schreef D.L. Uyttenboogaart over een aantal waarnemingen aan waterspinnen (Argyroneta aquatica). Na een bespreking van de systematische positie van de waterspin, worden twee waarnemingen nader belicht. Het vinden van grote aantallen overwinterende waterspinnen in drijvende slakkenhuisjes is in Nederland wellicht geen gemeengoed meer, maar kan in het buitenland nog steeds. Het vangen van luchtbellen met draden die uit de spintepels schieten, moet berusten op een verkeerde observatie. Wellicht ging het om slierten guanine die uit de anus werd weggeschoten.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb