Notities over Pachliopta: Pachliopta phegeus (Hopffer, 1866) (Lepidoptera: Papilionidae) Er was enige verwarring over de relatie tussen Pachliopta phegeus en de pas in 1978 beschreven Pachliopta phegeus leytensis Murayama, die door sommige auteurs als aparte soort werd beschouwd. Beide vlinders komen in de Filippijnen voor. Waar leytensis vliegt, komt ook altijd phegeus voor. Nu beschouwt men beide als vormen (forma’s) van één soort. Echter, er bestond ook een misverstand over de nomenclatuur van de soort waar beide vormen onder vallen. Pachliopta phegeus was orspronkelijk beschreven in het genus Papilio. Onterecht waren Papilio phegeus (Hopffer) en Papilio phegea Borkhausen tot homonymen (dezelfde naam voor twee soorten) verklaard, ervan uitgaande dat phegeus en phegea de mannelijke en vrouwelijke vorm van hetzelfde bijvoeglijk naamwoord waren. Een nieuwe naam, buraki Koçak, leek nodig te zijn voor de jongste van de twee namen: P. phegeus werd P. buraki. Intussen was er een ondersoort van P. phegeus beschreven: P. phegeus leytensis. Daarmee werd leytensis de oudst beschikbare naam voor de soort: P. buraki werd van toen af P. leytensis. De namen phegeus en phegea zijn echter beide zelfstandige naamwoorden en zijn dus geen homonymen van elkaar. Dat wil zeggen dat phegeus zijn geldigheid terug heeft en de soort weer Pachliopta phegeus heet, met de nominaatvorm f. phegeus en de later beschreven vorm f. leytensis.