De status van Epinotia cinereana als een aparte soort is lange tijd omstreden geweest. De meeste auteurs brachten de vlinder onder bij Epinotia nisella. Mutanen et al. (2012) beschrijven recent onderzoek, waarbij is gebleken dat de DNA-barcodes van beide soorten duidelijk van elkaar verschillen. Tegelijkertijd werden kleine verschillen in uiterlijk en in de mannelijke genitaliën gevonden, en grote verschillen in de vrouwelijke genitaliën. De onderzoekers trokken hieruit de conclusie dat E. nisella en E. cinereana twee aparte soorten zijn. Beide soorten komen in Europa en Noord-Amerika voor. In dit artikel wordt de situatie in Nederland besproken aan de hand van onderzoek van materiaal uit de collecties van Naturalis en uit enkele particuliere collecties. Epinotia cinereana blijkt in Nederland verspreid, maar schaars voor te komen. De soort wordt kort beschreven, de verschillen tussen beide soorten, zowel in uiterlijk als in de genitaliën, worden besproken en afgebeeld en er wordt informatie over de DNA-barcodes van enkele Nederlandse exemplaren gegeven.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb