We blikken hier terug op een artikel van A.A. van Pelt Lechner waarin hij bevindingen samenvat van een eerder verschenen Duits artikel over geslachtsbepaling bij honingbijen. Wetenschappers zijn al heel lang geïnteresseerd in de vraag hoe de verschillende geslachten ontstaan en waarom er überhaupt verschillende geslachten zijn. In het artikel van Van Pelt Lechner wordt onder andere beweerd dat alle eieren die door de koningin gelegd worden, bevrucht zijn en dat een klierexcreet van de werksters en de omgeving in de broedcellen het geslacht van bijenlarven kunnen bepalen. Inmiddels weten we dat alle beweringen in het artikel onjuist zijn. Zelfs voordat het artikel van Van Pelt Lechner verscheen, werd door de Poolse priester Dzierzon al aangetoond dat honingbijdarren uit onbevruchte eitjes ontstaan, en werksters uit bevruchte eitjes. We bespreken ook de huidige kennis omtrent geslachtsbepaling bij honingbijen.