Voor het eerst in honderd jaar is er weer een melding van de parasitoïde wesp Bioblapsis polita uit Nederland. Deze vertegenwoordiger van de onderfamilie Diplazontinae is door ons aanvankelijk gekweekt uit puparia van het zweefvlieggeslacht Ferdinandea. Later zijn ook volwassen espen gevangen op de locatie waar de puparia vandaan kwamen. Alle puparia zijn gevonden in strooisel aan de voet van een dikke eik in de bossen van de Nijmeegse heuvelrug bij Beek-Ubbergen. Hieruit zijn zowel de sluipwesp als Ferdinandea cuprea gekweekt, wat een sterke aanwijzing is dat de wesp deze soort als prooi heeft. Mogelijk wordt ook F. ruficornis, tevens aangetroffen op deze boom, geparasiteerd door B. polita. In dit artikel wordt in het kort iets verteld over beide taxa, over de vindplaats en worden de kweekresultaten kort besproken.