Dood hout vervult een sleutelrol in het bosecosysteem. Het is een opslagmedium voor water en nutriënten en veel bosorganismen zijn er op een of andere manier aan gerelateerd. Dood hout kan op allerlei manieren aanwezig zijn: als staande of liggende dode bomen, als afgevallen takken en schors, als stobben en dode wortelstelsels, en in levende bomen in de vorm van dode takken, dode stamdelen en wanden van boomholtes. De afbraak van dood hout vindt primair plaats door schimmels. Insecten spelen ook een rol, maar zij maken vooral gaten en gangen die een goede toegangspoort vormen voor schimmels en bacteriën waardoor het afbraakproces wordt versneld. Verzwakte en dode bomen zijn ook een substraat voor paddenstoelen, die op hun beurt een minibiotoop vormen voor een specifieke entomofauna. Bij een onderzoek in Nederland werden maar liefst 23 zwametende en predatore keversoorten uit de echte tonderzwam gekweekt, waaronder algemene maar ook zeldzame soorten. Er werd zelfs een voor de wetenschap nieuwe soort eiparasitoïd, Cleruchus polypori, in de zwammen aangetroffen, een mooie illustratie hoe weinig bekend minibiotopen kunnen zijn.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb