De kennis van in hout levende (xylobionte) insecten is gefragmenteerd. Dit roept al gauw op tot het gebruik van gezonde aannames. Een zo’n aanname is dat houtlevende insecten vooral in het bos te vinden zijn. Recent onderzoek laat echter zien dat veel in hout levende insecten juist buiten het gesloten bos te vinden zijn. Het belang van dode bomen in open milieus wordt dan ook vaak onderschat in het beheer van het landschap. Dit geldt vooral voor insecten als bijen en zweefvliegen die van bloeiende planten afhankelijk zijn in hun volwassen leven. Maar ook veel van de bekendere xylobionte insecten als boktorren, schorskevers en prachtkevers zijn algemeen te vinden in open milieus met voldoende zon en bloeiende planten. In de gangen van deze kevers en andere knagers komt een successie op gang waar onder andere solitaire bijen en wespen hun plek hebben. Wij beschrijven hier processen en soort(groepen) die voorkomen in dood hout aan de hand van relevante literatuur en een praktijkvoorbeeld van de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant. Op deze heide worden al sinds de jaren 1990 dode bomen achtergelaten bij de omvorming van bos naar heide en stuifzand. Op de zogenaamde hoogstobben die toen gecreëerd zijn, werden al bijzondere wespen en korstmossen waargenomen. Ook na een grote brand in juli 2010 is een gedeelte van de dode bomen en het verbrande bos blijven staan. Ook toen werd het belag van zonbeschenen dood hout duidelijk.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb