De soorten uit het genus Hypoponera zijn de buitenbeentjes van de Noordwest-Europese mierenfauna. In tegenstelling tot de meeste andere gevestigde mierensoorten hebben ze namelijk een voorkeurstemperatuur die een flink stuk hoger ligt dan die van de omgeving. Voorheen werden alle Nederlandse Hypoponera-vondsten geschaard onder de naam H. punctatissima en beschouwd als een door mensen verspreide, kosmopolitische soort. Sinds 2003 wordt er echter onderscheid gemaakt tussen H. punctatissima en H. schauinslandi als de twee in ons land voorkomende soorten van dit geslacht. Hypoponera schauinslandi is een geïntroduceerde mier uit Afrika die gebonden is aan verwarmde gebouwen. Hypoponera punctatissima is mogelijk een echte autochtone soort die ook wel binnenshuis voorkomt, maar daarnaast voornamelijk buiten in hopen broeiend plantenafval te vinden is. In dit artikel gaan we in op de habitat van de laatst genoemde soort. Alle historische en nieuwe vondsten van deze mier in Nederland worden gepresenteerd. De soort blijkt een wijde verspreiding in ons land te hebben.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb