Een min of meer permanent aanbod van dood dierlijk materiaal in de natuur zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. Diverse gewervelde aaseters en meer dan duizend soorten insecten, spinnen, hooiwagens, springstaartjes, pissebedden, duizendpoten, mijten en wormen kunnen van en in dit mini-ecosysteem leven. Helaas rust er nog steeds een vrij groot taboe op het laten liggen van grote kadavers. Dit artikel vat de huidige stand van zaken met betrekking tot dit fenomeen, alsmede de huidige kennis op het gebied van aasbewonende kevers in Nederland samen en hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de erkenning van het belang en acceptatie van de aanwezigheid van dode dieren in de Nederlandse natuur.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb