In 2012 werden vier exemplaren van de hooiwagen Leiobunum religiosumgevonden op een zeedijk op de Maasvlakte. Deze soort was nog niet voor ons land bekend. Het is een soort met een klein areaal, die oorspronkelijk alleen in de westelijke Alpen voorkwam. Recentelijk werd L. religiosum al voor het eerst waargenomen in Duitsland en Luxemburg. Het is hierbij de vraag of het gaat om een natuurlijke uitbreiding van het areaal of verslepingen door de mens. Nederland wordt vrij goed geïnventariseerd op hooiwagens. Dat een nieuwe soort zich ongemerkt kan verplaatsen door ons land is daarom onwaarschijnlijk. De opvallende vindplaats in het uiterste westen van Nederland duidt er dan ook op dat het hier gaat om een introductie met goederen of bouwmateriaal. In dit artikel gaan we in op de herkenning van L. religiosum en de vindplaats in ons land. Tevens bespreken we het voorkomen en gedrag van deze soort op andere plekken in Europa.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb