Tijdens onderzoek naar de fauna van heidelandschappen zijn twee zeldzame soorten gaststeekmieren gevonden, Myrmica bibikoffi en M. hirsuta. Myrmica bibikoffi, ofwel Kutters gaststeekmier, is een nieuwe soort voor Nederland. Het is een bijzondere vondst, aangezien deze soort in Europa uitermate zeldzaam is met nog geen tien vindplaatsen in slechts vier landen. Determinatiekenmerken worden gegeven, evenals informatie over de leefwijze. Voor M. hirsuta, de ruige gaststeekmier, betekende de nieuwe vindplaats de derde in Nederland. Beide soorten staan op de internationale rode lijst van het IUCN als 'kwetsbaar'.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb