Sinds 2010 verschijnen er op internet foto’s van Philodromus fusco- marginatus uit het oosten van Nederland. Deze renspin was nog niet voor onze fauna bekend. In 2013 en 2014 werden op enkele vindplaatsen individuen verzameld om onder te brengen in de collectie van Naturalis Biodiversity Center en zo de soort adequaat te documenteren voor ons land. In dit artikel bespreken we de determinatie, het areaal, de biotoop en de leefwijze van deze spin. Philodromus fuscomarginatus is nu bekend uit de omgeving van Ommen, de Sallandse Heuvelrug, Twente en de zuidelijke Veluwe en leeft in bosranden en open bossen op door de zon beschenen boomstammen van grove den. Het lichaam is hier perfect aan aangepast, omdat zowel de oranje als grijze kleur kan zorgen voor een goede camouflage op de stam. Bovendien is het lichaam erg afgeplat, zodat de spin zich kan verschuilen achter loszittende schors en in spleten. Op de stam en onder de schors wordt gejaagd op kleine prooidieren. Jonge spinnen komen in de zomer uit het ei en zijn in het (vroege) voorjaar van het jaar erop volwassen.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb