Voor veel mensen is het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onbekend. Dat is jammer, want het is een prachtig gebied! Door de aanwezigheid van vele kleine landschapselementen zoals houtwallen en poelen, is het een zeer kleinschalig gebied. In 2004 is het door het rijk aangewezen als Nationaal Landschap vanwege de bijzondere landschappelijke, maar ook cultuurhistorische en recreatieve waarden. Het gebied is 25.000 ha groot en heeft vooral een agrarische functie, maar omvat ook enkele verspreid liggende natuurgebieden. Er is een rijke flora en fauna die met name gebonden is aan de aanwezige landschapselementen. Deze zijn voor het grootste deel in eigendom en beheer bij agrariërs. Dit artikel gaat in op het gebied en de soorten landschapselementen en -typen die er voorkomen. Tevens wordt ingegaan op de flora en fauna, waarnaar in 2012 een onderzoek werd uitgevoerd. Aan de hand van dit artikel kan een indruk van het gebied verkregen worden, als achtergrond voor andere artikelen in dit themanummer.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb