Het analyseren van eigenschappen van soorten is binnen de ecologie en de natuurbeschermingsbiologie de laatste jaren een belangrijke methode geworden voor het verklaren van knelpunten in terreinbeheer en voor het begrip van gemeenschapsstructuur. Verrassend genoeg worden waardplantassociaties en specialisatiegraad binnen herbivore insectengroepen zelden betrokken bij deze analyses. Gebruikmakend van de kennis over de waardplanten van de Nederlandse cicaden en bladvlooien laat ik zien dat deze twee groepen in de Noardlike Fryske Wâlden rijk en representatief vertegenwoordigd zijn in de boomlaag, maar dat de kruidlaagfauna vrijwel uitsluitend bestaat uit polyfage, algemene soorten. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk het intensieve landbouwbeheer van bemesten, maaien en beweiden, dat plaatsvindt tussen de houtwallen en uitstraalt naar de pingoruïnes. Daarnaast is de kruidlaag in de houtwallen zelf weliswaar van hoge kwaliteit, maar gering van oppervlakte, en zal daarom dus weinig soorten kunnen herbergen. Het analyseren van de interacties tussen planten en herbivore insecten is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om gemeenschappen van herbivore insecten te begrijpen.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb