In 2012 en 2013 werd een inventarisatie uitgevoerd in de Noardlike Fryske Wâlden. Hierbij werden op een aantal locaties kevers verzameld met behulp van bodemvallen, een malaiseval, licht, een sleepnet en een klopscherm; daarnaast werden handvangsten gedaan. De inventarisaties waren vooral gericht op snuitkevers, maar er zijn ook vertegenwoordigers van andere keverfamilies verzameld en op naam gebracht. De bemonstering heeft een tamelijk groot aantal kevers (Fries: krobben) opgeleverd, waaronder enkele nieuwe soorten voor de provincie en soorten die lange tijd niet in Fryslân waren waargenomen. Dat met een beperkte inventarisatie dergelijke resultaten behaald kunnen worden, betekent dat Fryslân nog steeds als een onderbemonsterd gebied moet worden beschouwd.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb