Het klein vliegend hert kent een aanzienlijke lengtevariatie. Om deze variatie te documenteren zijn 1282 lengterecords afkomstig uit het complete verspreidingsgebied geanalyseerd. Dit is apart gebeurd voor mannetjes en vrouwtjes uit museumcollecties en uit natuurlijke populaties. Op basis van de lengtewaarnemingen van de kevers uit zowel populaties als collecties, is in dit artikel de lengteverdeling beschreven. Hierbij is gebleken dat de maximale lengte voor mannetjes 31 mm bedraagt, voor vrouwtjes is deze 27 mm. De minimale lengte bedraagt voor mannetjes 16 mm en voor vrouwtjes 14 mm. De minimum en maximum lengtes van de kevers zoals gevonden in deze studie, komen overeen met de lengtes zoals beschreven in de literatuur. Ook bleek dat de verschillen in lengte tussen mannetjes en vrouwtjes wordt veroorzaakt door het verschil in kaaklengte; mannetjes hebben grotere kaken dan vrouwtjes. De beschrijving van de lengteverdeling van het klein vliegend hert maakt het mogelijk om kevers in verschillende omstandigheden, plaatsen of populaties te vergelijken met deze verdeling.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb