De steltmug Rhypholophus bifurcatus wordt gemeld als nieuw voor de Nederlandse fauna. De mug is verzameld in een vochtig loofbos op Zuid-Beveland. De vondst sluit aan op het voorkomen van de soort in de ons omringende landen. De gepubliceerde afbeeldingen voor de soort worden besproken want die hebben tot enige verwarring geleid. Over de biologie van R. bifurcatus is weinig bekend; van andere Rhypholophus-soorten is bekend dat de larven zich ontwikkelen in hout van dode loofbomen, in vochtige aarde langs water en onder bladafval. Ten slotte wordt een geïllustreerde determineertabel gegeven voor de drie Rhypholophus-soorten van Nederland en Noordwest-Europa.