Biologische bestrijding van invasieve planten: een niet te negeren mogelijkheid. Invasieve exoten zijn woekerende soorten van elders die de lokale biodiversiteit verstoren en/of economische schade veroorzaken. Invasieve soorten zijn – na habitatvernietiging – de tweede oorzaak dat soorten uitsterven. Daarnaast wordt wereldwijd de economische schade veroorzaakt door invasieve soorten geschat op 5% van de economie. Jaarlijks komen nog steeds, of steeds meer, nieuwe soorten binnen via de handel (zonder risicoanalyse), als ballast en/of op eigen kracht. In Europa is het probleem van de invasieve wateronkruiden bijzonder omdat watergebieden over het algemeen kwetsbaar en biologisch divers zijn. Bovendien is in de Europese regelgeving, Kaderrichtlijn Water, overeengekomen dat naar een goede ecologische status moet worden gestreefd. Chemische bestrijding is vaak wettelijk verboden en mechanische bestrijding is duur. Klassieke biologische bestrijding van invasieve, exotische planten in waterecosystemen is een goed alternatief voor chemische en mechanische bestrijding van deze wateronkruiden. Biologische bestrijding gaat uit van het gebruik van natuurlijke vijanden die de exoot op een natuurlijke manier beperken in groei en ontwikkeling. In dit artikel wordt gerefereerd naar succesvolle biologische bestrijding van invasieve plantensoorten in alle regio’s van de wereld. Tot op heden blijft Europe hierin sterk achter. In het Verenigd Koninkrijk wordt sinds 2003 gewerkt aan klassieke biologische bestrijding van Japanse duizendknoop die daar, net als in Nederland en diverse andere Europese landen, grote problemen veroorzaakt, zowel in de natuur als voor bebouwing en infrastructuur. Dit is het eerste voorbeeld van uitvoering van klassieke biologische bestrijding van een invasieve plantensoort in Europa. De resultaten in het Verenigd Koninkrijk kunnen, met relatief weinig extra onderzoek relevant gemaakt worden voor andere Europese landen. Daarnaast wordt gewerkt aan onderzoek naar biologische bestrijding van groot kroosvaren, reuzenbalsemien en grote waternavel. Dit artikel dringt aan op meer aandacht in Europa voor de unieke kans tot internationale samenwerking op het gebied van biologische bestrijding van de meest schadelijke invasieve planten.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

C.F. Pratt, R.H. Shaw, R.A. Tanner, D.H. Djeddour, & J.G.M. de Vos. (2013). Biological control of invasive non-native weeds: An opportunity not to be ignored. Entomologische Berichten, 73(4), 144–154.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb