Een evenwicht tussen rechtspleging en natuur. Een gezonde en biodiverse omgeving kan tot grote dingen leiden; een plek waar het leven bloeit is heilzaam op veel grotere schaal dan de directe omgeving. Maar als het over het welzijn van de aarde gaat, opereren de meeste bedrijven op een netto tekort. Dit leidt tot enorme schade, vernietiging of verlies van ecosystemen. Een wet op Ecocide zal dit verbieden en zal daarmee de onbalans in de natuur die we op wereldschaal zien kunnen omdraaien. Een internationale wet op Ecocide heeft drie grote voordelen: het helpt de wereld om de internationale doelen van klimaatverandering te halen, verzekert dat dit bereikt wordt tegen de laagste kosten, en vormt een wettelijke kader dat nodig is om de groene economie verder te ontwikkelen. In plaats van te leven in een wereld waarin we bang zijn voor de toekomst van onze kinderen, kunnen we dan leven in een vreedzame wereld.