Eerste waarnemingen van Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), een ectoparasiet van libellenimago’s, in Nederland In het Nationaal Park Weerribben-Wieden werden op 7 juni 2008 foto’s gemaakt van gevlekte witsnuitlibellen (Leucorrhinia pectoralis) waarop vastzittende knutten (bijtmuggen) van de soort Forcipomyia (Pterobosca) paludis op de vleugels aanwezig waren. Deze tot de ceratopogonidae behorende knut parasiteert voornamelijk op de vleugels van libellenimago’s. Voor zover bekend is Forcipomyia paludis de enige ceratopogonide die in Europa op libellen parasiteert. De knutten zuigen daarbij haemolymphe uit de vleugeladeren. De foto’s zijn de eerste bewijzen van de aanwezigheid van de soort in Nederland, maar er zal nog referentiemateriaal moeten worden verzameld. Forcipomyia paludis is momenteel ook bekend uit Ierland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Polen, Italië en Kroatië.