In het voorjaar van 2012 zijn tijdens faunistisch onderzoek in het kader van herstelbeheer op de Verlengde Winkelberg bij Bemelen (Zuid-Limburg) drie exemplaren van Anillus caecus gevonden. Het gaat hier om een nieuwe loopkeversoort voor Nederland uit tevens een nieuw genus voor ons land. Anillus caecus is een bijzondere soort: de kever is amper 2 mm groot, ogen en vleugels ontbreken en het beestje kent een ondergrondse levenswijze. Bovendien is het bekende areaal van deze loopkever voornamelijk gelegen in Zuidwest-Frankrijk. Een natuurlijke herkomst lijkt onwaarschijnlijk, maar valt niet geheel uit te sluiten. In dit artikel wordt melding gedaan van deze vondst en wordt aan de hand van de beschikbare literatuur de verspreiding, levenswijze en mogelijke herkomst besproken.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

R. Versluijs, M. Geertsma, R. Felix, H. Turin, & T. van Noordwijk. (2013). Eerste vondst van de blinde loopkever Anillus caecus in Nederland (Coleoptera: Carabidae). Entomologische Berichten, 73(5), 185–190.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb