In Nederland zijn 24 soorten cicaden aangetroffen van de subfamilie Idiocerinae, familie Cicadellidae. Vijf daarvan worden voor de eerste maal voor Nederland opgegeven: Acericerus vittifrons, Balcanocerus larvatus, Stenidiocerus poecilus, Tremulicerus fulgidus en Viridicerus ustulatus. Balcanocerus larvatus is vermoedelijk een vrij recente immigrant die via Duitsland ons land heeft bereikt. Ook V. ustulatus kan als immigrant worden gezien, hoewel deze soort al meer dan 20 jaar geleden voor het eerst in ons land is aangetroffen. Voor de andere drie nieuwe soorten zijn geen aanwijzingen voor een recente areaalverandering gevonden. Voor elf andere soorten wordt aanvullende faunistische informatie gegeven. Negen van deze soorten waren uit ons land alleen bekend van Nederlandse faunalijsten, zonder opgave van vindplaatsen of andere gegevens. De aanwezigheid van Idiocerus vicinus in Nederland behoeft bevestiging omdat de opgave voor Nederland is gebaseerd op enkele vrouwtjes, die niet met zekerheid determineerbaar zijn.