Ectoedemia quinquella, de late eikenmineermot, is een Mediterraan-Atlantische soort die in 1988 voor het eerst in ons land werd gevonden op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Tot en met 2006 was de soort bekend van vier 5×5 km-hokken in Limburg, één bij Winterswijk en één bij Oosterhout. In 2007 werd E. quinquella voor het eerst in Zuid-Holland op het voormalig eiland Voorne gevonden. In de jaren die volgden leek de populatie vrijwel stabiel. Pas in 2011 bleek van een uitbreiding sprake te zijn met vondsten bij Oostkapelle (Zeeland) en het Staelduinse Bos bij Hoek van Holland (Zuid-Holland). Begin november 2012 werd een mijn van E. quinquella bij De Lier (Zuid-Holland) gevonden. Dit leidde tot een gedetailleerde inventarisatie van het Rijnmondgebied, waaruit bleek dat de soort hier verspreid voorkomt.